เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566

14 ก.ค. 66

✍️วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️