เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชาชน ร่วมกิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)

25 มี.ค. 63

วันที่ 25 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชาชน ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนร่มโพธิ์ทอง และชุมชนพ่อพญาสี่เขี้ยว ร่วมกิจกรรม (ฺBig Cleaning Day) ณ ถนนบริเวณสี่แยกปะปาสีคิ้ว – วัดเกาะสีคิ้ว, ถนนเซเว่นตลาดสด – โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” , ถนนแยกไฟแดงอำเภอสีคิ้ว – ทางรถไฟ (ตลาดไนท์) และเส้นวัดเกาะ – อบต.สีคิ้ว