เทศบาลเมืองสีคิ้ว ทำการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2/2563)

05 พ.ค. 63

วันที่   5 พ.ค. 63  เทศบาลเมืองสีคิ้ว ทำการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2/2563)