เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติ ประจำปี 2564

14 ก.ค. 63

วันที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสีคิ้ว