เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดกิจกรรม 5 ส.

28 ก.พ. 63

วันที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี