เทศบาลเมืองสีคิ้ว​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดถนน ณ บริเวณแยกไฟแดงโนนกุ่ม ถึง สะพาน 2

27 ต.ค. 64
📌วันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 13.00 น.📌
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดถนน ณ บริเวณแยกไฟแดงโนนกุ่ม ถึง สะพาน 2🦺🚒