เทศบาลเมืองสีคิ้วฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น ด้านทักษะการผจญเพลิง ให้กับพนักงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20 ม.ค. 65
📍วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. 📍
👉นำโดย นายปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย รองนายกเทศมนตรี ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
👉นายปรีชา คำทา เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม
👉นายจักรรินทร์ ศรีนครินทร์ พนักงานดับเพลิง ครูฝึกฯ
👉นายพัฒน เปียกไธสง พนักงานดับเพลิง ครูฝึกฯ
👉🚒🚒และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น ด้านทักษะการผจญเพลิง ให้กับพนักงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว🚒🚒