เทศบาลเมืองสีคิ้วต้อนรับ นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

27 ม.ค. 63

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองสีคิ้วต้อนรับ รับโอน(ย้าย) นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ตำแหน่งปลัดเทศบาล  (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) สังกัดเทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) สังกัดเทศบาลเมืองสีคิ้