เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว (ระดับเมือง) ณ ห้องประชุมจันทึก

29 มิ.ย. 66

👩‍💻วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ 2566 (เวลา 13.30​ น.) เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว (ระดับเมือง) ณ ห้องประชุมจันทึก โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และอสม. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย👩‍💻