เทศบาลเมืองสีคิิ้ว จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

25 มี.ค. 63

วันที่ 25 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสีคิิ้ว จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว (โดยเทศบาลฯได้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าประชุม และมีการจัดระยะห่างในการประชุม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (Covid – 19)