เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

01 เม.ย. 67
📍วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจันทึก 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.สีคิ้ว
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เพื่อมอบและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติราชการ แจ้งข่าวสารต่างๆ
พร้อมนี้นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้วได้นำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต และ ต่อที่ประชุม เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้📍
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :