หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส  ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

10 พ.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส  ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :