หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่กระทงชุมชน ประกวดนางนพมาศ  และเงินรางวัลการประกวดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2563

15 ต.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่กระทงชุมชน ประกวดนางนพมาศ  และเงินรางวัลการประกวดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2563