สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว ทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน และได้ดำเนินการตามคำร้องขอทำบัตรนอกสถานที่ จำนวน 4 ราย

28 มิ.ย. 67

📍👨‍💻วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 -12.00 น.
👨‍💻 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดนครราชสีมา
👨‍💻 ลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน และได้ดำเนินการตามคำร้องขอทำบัตรนอกสถานที่ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย👇
👉 ชุมชนบ้านใต้
👉 ชุมชนนพเก้า
👉 ชุมชนบ้านกลาง
👉 ชุมชนบ้านมูลตุ่น

#งานบริการและเผยแพร่วิชาการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองสีคิ้ว
#ขออนุญาติบันทึกภาพและลงสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสีคิ้ว