สาระความรู้จากกรมควบคุมโรค เรื่อง “ไข้หูดับ”

25 มิ.ย. 67
#สาระความรู้จากกรมควบคุมโรค📍👇
❌ เมนูเสี้ยงติดเชื้อไข้หูดับ
🐷อาจเป็นมื้อสุดท้ายถ้าคุณกินหมูดิบ
🥢 ระวัง ไม่แยกตะเกียบเสี่ยง “ไข้หูดับ”