สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  สายทางถนนเทศบาล  24  ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

18 พ.ย. 65

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  สายทางถนนเทศบาล  24  ฝั่งชุมชนบ้านโรงงาน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา