สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและดูแลรักษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi – Aerobic Landfill) จากผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น (ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566) ณ​ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

25 พ.ค. 66
🇹🇭🇯🇵วันที่ 25​ พฤษภาคม 2566 🇯🇵.🇹🇭
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและดูแลรักษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi – Aerobic Landfill) จากผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น (ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566) ณ​ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา✍️📸💻