สรุปผลการประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการประชาพิจาณ์เพื่อทบทวบการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า (ถนนเทศบาล 8 ตั้งแต่หน้าร้านจำเป็นพาณิชย์ ถึง หน้าโรงเรียนมงคลกุลวิทยา)

30 ธ.ค. 66