สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

08 ส.ค. 65

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565