สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับผู้ค้าในตลาดเทศบาล 1 รณรงค์ทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day) ตลาดเทศบาล 1 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

05 มิ.ย. 62

วันที่ 5 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับผู้ค้าในตลาดเทศบาล 1 รณรงค์ทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day) ตลาดเทศบาล 1 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก