ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

23 ก.ค. 62

วันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น