ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดอบรมโครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2566

07 ก.ค. 66
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดอบรมโครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายทวีศักดิ์ แสนใจยา รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรให้ความรู้จาก โรงพยาบาลสีคิ้ว
ณ ห้องประชุมจันทึก1