ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว ล้างทำความสะอาดสนามเด็กเล่น อาคารเรียน

23 มี.ค. 63

วันที่ 23 มี.ค. 63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับ รถน้ำ 2 และน้ำ 3 (งานป้องกันฯ) ล้างทำความสะอาดสนามเด็กเล่น อาคารเรียน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)