วันเทศบาล

24 เม.ย. 63

วันที่  24 เม.ย. 63  เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดงานวันเทศบาล และ Big Cleaning Day