วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

13 ม.ค. 63

วันที่ 11 ม.ค. 62 เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับอำเภอสีคิ้ว ส่วนราชการ เอกชน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรามทางวิชาการ การแสดง การแจกของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ