วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

29 ก.ค. 63
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา