วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

28 ก.ค. 62

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบรูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับ ส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โรงเรียน ชุมชน วัด และประชาชนชาวอำเภอสีคิ้ว ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยภาคเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสารอาหารแห้ง), พิธีลงนามถวามยพระพรชัยมงคล, พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื้อเป็ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี อำเภอสีคิ้ว และในภาคค่ำจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว