เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจทำความสะอาดลำตะคอง

24 ก.ค. 61

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจทำความสะอาดลำตะคอง”

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาฯ รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ ก.ค. ๖๑) ณ วัดเกาะสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว