เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในวัดสิงหวนาราม)

03 ธ.ค. 65

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในวัดสิงหวนาราม)