ราคากลางโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาล 4 ซอย 15 (ถนนเหลียบลำเหมืองฯ – วังไทร) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพฯ

18 ส.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาล 4 ซอย 15 (ถนนเหลียบลำเหมืองฯ – วังไทร) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :