ราคากลางโครงการ  ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ระบบดิจิตอล  บริเวณสี่แยกกุดชนวน หมู่ที่9,11  ตำบลมิตรภาพฯ

10 ส.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โครงการ  ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ระบบดิจิตอล  บริเวณสี่แยกกุดชนวน หมู่ที่9,11  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา