ราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 6  ซอย 12/1 (สุดแยกบ้าน ผอ.สะอาดถึงลำเหมืองฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

10 ต.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 6  ซอย 12/1 (สุดแยกบ้าน ผอ.สะอาดถึงลำเหมืองฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)