ราคากลางก่อสร้าง โครงการ  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบลำเหมืองฯ ทางไปบ้านครูอ้อย หมู่ที่ 2 

04 มี.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบลำเหมืองฯ ทางไปบ้านครูอ้อย หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  ตำบลสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา