ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 23 ข้างโตโยต้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1ฯ

31 ต.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 23 ข้างโตโยต้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :