ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 10/1 หมู่ที่ 6 ฯ

31 ต.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา