รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

02 ต.ค. 66
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)