รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒)

10 พ.ย. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :