รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑)

26 พ.ค. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📢📢
๑. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑)
๒. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน)
๓. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน