“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด” เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโรค” (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

26 มิ.ย. 67
📍 สื่อประชาสัมพันธ์ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”📍
👉เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโรค” (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567