พิธีเปิด “โครงการจับเพราะรัก ที่สีคิ้ว”

24 ธ.ค. 64
📌วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.📌
👉ณ หอประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว 👈
👉นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับอำเภอสีคิ้ว สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว โรงพยาบาลสีคิ้ว และทุกภาคส่วน
🚨ร่วมพิธีเปิด “โครงการจับเพราะรัก ที่สีคิ้ว” 🏍🛵
จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสีคิ้ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
และความมีวินัยของคนใช้รถใช้ถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้สวมหมวกนิรภัย 100% 🛵🏍🚨🚔🚑🚓🚚