พิธีเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว

18 ธ.ค. 66
📍วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. พิธีเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ประธาน อสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว📍