พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

21 พ.ย. 62

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสีคิ้ว ๑ เทศบาลเมืองสีคิ้ว