พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 63

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. (ช่วงเช้า) เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับอำเภอสีคิ้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอสีคิ้ว ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย ๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ณ หอประชุมมหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอสีคิ้ว และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว ๒. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมมหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอสีคิ้ว