ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์

07 ก.พ. 65
📍วันที่ 7 ก.พ. 2565 เวลา 09.30 น.📍
👍เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ณ หอประชุมจันทึก 1👍