ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2564

20 ก.ย. 64
📌วันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 13.30 น.📌
📜เทศบาลเมืองสีคิิ้ว ร่วมกับสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว📜