ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคคราชสีมา

03 พ.ย. 66

#ข่าวประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคคราชสีมา (รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 24 โครงการ)