ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย (ภาษีป้ายอัตราใหม่)

16 ธ.ค. 63

ประชาสัมพันธ์

1. การชำระภาษีป้าย (ภาษีป้ายอัตราใหม่)

2. สำเนากฏกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :