ประกาศ การให้บริการรับชำระภาษีช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ – วันอาทิตย์

14 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ โดยสามารถมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังเทศบาลเมืองสีคิ้ว
#หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๐๔๑