ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 ก.ย. 66

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :