ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2)

10 พ.ย. 66